Kqbd Giải trẻ Ả Rập Xê Út hôm nay

Kết quả bóng đá

Bộ lọc tìm kiếm
Chọn giải đấu
Chọn Quốc gia
Tỷ lệ
Chỉ hiển thị trận đấu có Tỷ lệ
setting
Cài Đặt
Thứ tự trận đấu
Thời gian
Giải đấu
Hiển thị TL
Hiển thị trang
Thông báo
Tất cả
Đã yêu thích
Chuông bàn thắng mới
Âm thanh đội nhà
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Âm thanh đội khách
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Báo thẻ có thẻ
Mũi giờ
Loại TL kèo
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ
Kết quả Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Kết quả Giải trẻ Ả Rập Xê Út (40)
#
Ngày 02/12
19:50 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Al-Ittihad (Youth) Al-Ittihad (Youth)
Al-Taawon Youths Al-Taawon Youths
HT 1 1
FT 3 1
# 4 1
   
   
   
19:20 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Al-Orubah Youths Al-Orubah Youths
Al-Qadasiya (Youth) Al-Qadasiya (Youth)
HT 0 0
FT 2 5
# 0 0
   
   
   
19:15 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Al Raed (Youth) Al Raed (Youth)
Ohud Medina Youths Ohud Medina Youths
HT 0 0
FT 1 1
# 0 0
   
   
   
19:15 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Al Hazm Youths Al Hazm Youths
Al-Faisaly Harmah Youth Al-Faisaly Harmah Youth
HT 0 0
FT 2 2
# 0 0
   
   
   
19:05 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Al-Hilal (Youth) Al-Hilal (Youth)
Al-Jeel Youths Al-Jeel Youths
HT 0 0
FT 2 0
# 0 0
   
   
   
19:05 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Al-Nasr (Youth) Al-Nasr (Youth)
Al Ahli Jeddah (Youth) Al Ahli Jeddah (Youth)
HT 0 0
FT 2 1
# 0 0
   
   
   
18:55 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Al-Fath (Youth) Al-Fath (Youth)
Al-Shabab (Youth) Al-Shabab (Youth)
HT 0 0
FT 2 1
# 0 0
   
   
   
18:50 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Al Khaleej Youths Al Khaleej Youths
Al Wehda (Youth) Al Wehda (Youth)
HT 0 0
FT 0 2
# 0 0
   
   
   
Ngày 12/11
20:50 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Al-Ittihad (Youth) Al-Ittihad (Youth)
Al-Hilal (Youth) Al-Hilal (Youth)
HT 1 0
FT 1 2
# 3 6
   
   
   
Ngày 11/11
19:40 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Al Ahli Jeddah (Youth) Al Ahli Jeddah (Youth)
Al Wehda (Youth) Al Wehda (Youth)
HT 0 0
FT 1 0
# 0 0
   
   
   
19:40 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Jeddah Youth Jeddah Youth
Al Hazm Youths Al Hazm Youths
HT 0 0
FT 0 2
# 0 0
   
   
   
19:25 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Al-Orubah Youths Al-Orubah Youths
Al Khaleej Youths Al Khaleej Youths
HT 0 0
FT 2 1
# 0 0
   
   
   
19:15 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Al-Taawon Youths Al-Taawon Youths
Al-Nasr (Youth) Al-Nasr (Youth)
HT 0 0
FT 2 2
# 0 0
   
   
   
19:10 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Al-Shabab (Youth) Al-Shabab (Youth)
Ohud Medina Youths Ohud Medina Youths
HT 0 0
FT 3 1
# 0 0
   
   
   
19:10 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Al-Faisaly Harmah Youth Al-Faisaly Harmah Youth
Al-Fath (Youth) Al-Fath (Youth)
HT 0 0
FT 3 3
# 0 0
   
   
   
18:55 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Al-Jeel Youths Al-Jeel Youths
Al Raed (Youth) Al Raed (Youth)
HT 0 0
FT 4 2
# 0 0
   
   
   
Ngày 10/11
18:50 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Al-Qadasiya (Youth) Al-Qadasiya (Youth)
Al-Ettifaq (Youth) Al-Ettifaq (Youth)
HT 1 1
FT 1 1
# 2 5
   
   
   
Ngày 05/11
19:00 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Al-Fath (Youth) Al-Fath (Youth)
Al-Nasr (Youth) Al-Nasr (Youth)
HT 0 0
FT 3 1
# 0 0
   
   
   
19:00 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Al-Jeel Youths Al-Jeel Youths
Al Ahli Jeddah (Youth) Al Ahli Jeddah (Youth)
HT 0 0
FT 3 5
# 0 0
   
   
   
Ngày 04/11
19:45 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Jeddah Youth Jeddah Youth
Al-Shabab (Youth) Al-Shabab (Youth)
HT 0 0
FT 3 0
# 0 0
   
   
   
19:40 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Ohud Medina Youths Ohud Medina Youths
Al-Taawon Youths Al-Taawon Youths
HT 0 0
FT 0 2
# 0 0
   
   
   
19:40 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Al Wehda (Youth) Al Wehda (Youth)
Al Hazm Youths Al Hazm Youths
HT 0 0
FT 0 1
# 0 0
   
   
   
19:15 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Al-Faisaly Harmah Youth Al-Faisaly Harmah Youth
Al-Ittihad (Youth) Al-Ittihad (Youth)
HT 0 0
FT 1 0
# 0 0
   
   
   
19:10 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Al-Hilal (Youth) Al-Hilal (Youth)
Al Khaleej Youths Al Khaleej Youths
HT 1 0
FT 4 0
# 0 0
   
   
   
18:55 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Al-Qadasiya (Youth) Al-Qadasiya (Youth)
Al Raed (Youth) Al Raed (Youth)
HT 0 2
FT 0 4
# 0 0
   
   
   
18:55 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Al-Ettifaq (Youth) Al-Ettifaq (Youth)
Al-Orubah Youths Al-Orubah Youths
HT 0 0
FT 1 2
# 0 0
   
   
   
Ngày 28/10
23:40 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Ohud Medina Youths Ohud Medina Youths
Al-Fath (Youth) Al-Fath (Youth)
HT 1 0
FT 1 0
# 2 8
   
   
   
19:45 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Al Ahli Jeddah (Youth) Al Ahli Jeddah (Youth)
Al-Qadasiya (Youth) Al-Qadasiya (Youth)
HT 0 0
FT 2 1
# 0 0
   
   
   
19:25 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Al Hazm Youths Al Hazm Youths
Al-Jeel Youths Al-Jeel Youths
HT 0 0
FT 2 4
# 0 0
   
   
   
19:25 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Al-Taawon Youths Al-Taawon Youths
Jeddah Youth Jeddah Youth
HT 0 0
FT 2 1
# 0 0
   
   
   
19:25 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Al Raed (Youth) Al Raed (Youth)
Al-Orubah Youths Al-Orubah Youths
HT 0 0
FT 3 1
# 0 0
   
   
   
19:15 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Al-Nasr (Youth) Al-Nasr (Youth)
Al-Faisaly Harmah Youth Al-Faisaly Harmah Youth
HT 1 0
FT 2 1
# 0 0
   
   
   
19:00 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Al-Ettifaq (Youth) Al-Ettifaq (Youth)
Al-Hilal (Youth) Al-Hilal (Youth)
HT 0 0
FT 1 1
# 0 0
   
   
   
19:00 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Al Khaleej Youths Al Khaleej Youths
Al-Ittihad (Youth) Al-Ittihad (Youth)
HT 0 0
FT 0 1
# 0 0
   
   
   
Ngày 27/10
00:40 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Al-Shabab (Youth) Al-Shabab (Youth)
Al Wehda (Youth) Al Wehda (Youth)
HT 0 0
FT 0 0
# 5 5
   
   
   
Ngày 23/10
19:05 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Al-Fath (Youth) Al-Fath (Youth)
Jeddah Youth Jeddah Youth
HT 0 0
FT 4 0
# 0 0
   
   
   
Ngày 22/10
19:50 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Al-Ittihad (Youth) Al-Ittihad (Youth)
Al-Nasr (Youth) Al-Nasr (Youth)
HT 1 0
FT 4 1
# 0 0
   
   
   
19:05 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Al-Jeel Youths Al-Jeel Youths
Al-Shabab (Youth) Al-Shabab (Youth)
HT 0 0
FT 0 2
# 0 0
   
   
   
Ngày 21/10
19:45 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Al Wehda (Youth) Al Wehda (Youth)
Al-Taawon Youths Al-Taawon Youths
HT 0 0
FT 0 1
# 0 0
   
   
   
19:20 Giải trẻ Ả Rập Xê Út
Al-Faisaly Harmah Youth Al-Faisaly Harmah Youth
Ohud Medina Youths Ohud Medina Youths
HT 0 0
FT 1 1
# 0 0
   
   
   
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ

Kết quả Ả Rập Xê-út hôm nay được cập nhật đầy đủ nhất tại https://Bongdatoancau.com/ket-qua-bong-da . Tất cả các trận đấu thuộc giải Giải trẻ Ả Rập Xê Út đều được cập nhật tại chuyên mục kết quả bóng đá Ả Rập Xê-út nhanh nhất và chính xác nhất.

Kết quả các đội bóng sẽ được cập nhật theo thời gian thực.

Kết quả bóng đá Giải trẻ Ả Rập Xê Út 03/12/2023 Vòng 9 sẽ được cấp nhật nhanh nhất.