PDX FC
09:00 27/05/2023
5-6
1-1
0-0
Oly Town FC
Tỷ số
Tỷ số thẻ đỏ
Tỷ số thẻ vàng