Ngày 06/06/2021
06-06 01:00
Chicago Red Stars (nữ)
1-0
North Carolina (nữ)
06-06 09:35
Portland Thorns FC (nữ)
3-0
Racing Louisville (nữ)
06-06 06:00
Sky Blue FC (nữ)
1-0
OL Reign Reign (nữ)
Ngày 31/10/2021
31-10 09:00
Portland Thorns FC (nữ)
0-0
North Carolina (nữ)
31-10 07:15
Kansas City NWSL (nữ)
0-3
OL Reign Reign (nữ)
Ngày 24/06/2021
24-06 06:30
Racing Louisville (nữ)
0-2
North Carolina (nữ)
24-06 01:00
Kansas City NWSL (nữ)
1-3
Orlando Pride (nữ)
Ngày 27/05/2021
27-05 07:05
Kansas City NWSL (nữ)
0-2
Chicago Red Stars (nữ)
27-05 07:40
Washington Spirit (nữ)
2-1
Houston Dash (nữ)
27-05 06:00
Orlando Pride (nữ)
2-1
Portland Thorns FC (nữ)
Ngày 12/07/2021
12-07 05:05
Chicago Red Stars (nữ)
2-1
Houston Dash (nữ)
12-07 02:05
Portland Thorns FC (nữ)
0-0
Sky Blue FC (nữ)
12-07 06:00
OL Reign Reign (nữ)
2-0
Kansas City NWSL (nữ)
Ngày 01/08/2021
01-08 09:00
OL Reign Reign (nữ)
2-0
Racing Louisville (nữ)
01-08 06:00
North Carolina (nữ)
1-1
Orlando Pride (nữ)
Ngày 15/08/2021
15-08 07:05
Kansas City NWSL (nữ)
1-0
OL Reign Reign (nữ)
15-08 06:00
Orlando Pride (nữ)
1-1
Portland Thorns FC (nữ)
Ngày 29/08/2021
29-08 07:00
Chicago Red Stars (nữ)
3-0
Kansas City NWSL (nữ)
Ngày 03/07/2021
03-07 08:30
Houston Dash (nữ)
2-0
OL Reign Reign (nữ)
03-07 06:35
Washington Spirit (nữ)
0-1
Chicago Red Stars (nữ)
03-07 09:20
Sky Blue FC (nữ)
1-1
Kansas City NWSL (nữ)
Ngày 18/07/2021
18-07 06:00
North Carolina (nữ)
1-2
Houston Dash (nữ)
Ngày 07/06/2021
07-06 01:00
Washington Spirit (nữ)
1-1
Orlando Pride (nữ)
07-06 01:05
Kansas City NWSL (nữ)
0-1
Houston Dash (nữ)
Ngày 01/11/2021
01-11 01:00
Washington Spirit (nữ)
1-0
Houston Dash (nữ)
01-11 02:00
Gotham FC (nữ)
1-1
Racing Louisville (nữ)
Ngày 27/06/2021
27-06 07:30
Kansas City NWSL (nữ)
1-2
Washington Spirit (nữ)
27-06 07:00
Houston Dash (nữ)
2-1
Orlando Pride (nữ)
27-06 06:00
North Carolina (nữ)
2-0
Portland Thorns FC (nữ)
27-06 03:00
OL Reign Reign (nữ)
0-3
Sky Blue FC (nữ)
27-06 01:00
Chicago Red Stars (nữ)
0-3
Racing Louisville (nữ)
Ngày 30/10/2022
30-10 07:00
Portland Thorns FC (nữ)
2-0
Kansas City NWSL (nữ)
Ngày 19/07/2021
19-07 09:40
Portland Thorns FC (nữ)
2-1
Orlando Pride (nữ)
19-07 05:05
Chicago Red Stars (nữ)
3-1
OL Reign Reign (nữ)
19-07 04:05
Washington Spirit (nữ)
2-3
Sky Blue FC (nữ)
Ngày 02/08/2021
02-08 06:00
Houston Dash (nữ)
1-1
Sky Blue FC (nữ)
02-08 05:00
Chicago Red Stars (nữ)
3-1
Washington Spirit (nữ)
02-08 02:00
Portland Thorns FC (nữ)
2-0
Kansas City NWSL (nữ)
Ngày 17/05/2021
17-05 06:10
Portland Thorns FC (nữ)
5-0
Chicago Red Stars (nữ)
17-05 05:00
Orlando Pride (nữ)
1-1
Washington Spirit (nữ)
Ngày 29/05/2021
29-05 06:05
North Carolina (nữ)
5-0
Racing Louisville (nữ)
Ngày 24/10/2022
24-10 06:30
OL Reign Reign (nữ)
0-2
Kansas City NWSL (nữ)
24-10 04:00
Portland Thorns FC (nữ)
2-1
San Diego Wave (nữ)
Ngày 20/06/2021
20-06 07:05
Chicago Red Stars (nữ)
1-1
Washington Spirit (nữ)
20-06 03:10
North Carolina (nữ)
2-1
OL Reign Reign (nữ)
Ngày 04/07/2021
04-07 06:30
Racing Louisville (nữ)
0-2
Portland Thorns FC (nữ)
Ngày 15/11/2021
15-11 05:40
Portland Thorns FC (nữ)
0-2
Chicago Red Stars (nữ)
15-11 03:00
OL Reign Reign (nữ)
1-2
Washington Spirit (nữ)
Ngày 17/10/2022
17-10 09:00
San Diego Wave (nữ)
1-1
Chicago Red Stars (nữ)
17-10 04:00
Houston Dash (nữ)
1-2
Kansas City NWSL (nữ)
Ngày 21/06/2021
21-06 05:05
Orlando Pride (nữ)
1-1
Sky Blue FC (nữ)
21-06 03:00
Portland Thorns FC (nữ)
1-0
Kansas City NWSL (nữ)
21-06 02:05
Racing Louisville (nữ)
1-0
Houston Dash (nữ)
Ngày 07/05/2023
07-05 06:00
North Carolina (nữ)
3-3
Portland Thorns FC (nữ)
07-05 00:00
Washington Spirit (nữ)
3-1
San Diego Wave (nữ)
07-05 09:00
OL Reign Reign (nữ)
2-0
Houston Dash (nữ)
07-05 06:00
Orlando Pride (nữ)
1-0
Racing Louisville (nữ)
Ngày 17/07/2022
17-07 09:35
Portland Thorns FC (nữ)
5-0
Gotham FC (nữ)
17-07 07:30
Houston Dash (nữ)
4-1
Chicago Red Stars (nữ)
Ngày 21/05/2023
21-05 07:30
Houston Dash (nữ)
0-3
San Diego Wave (nữ)
21-05 07:00
Kansas City NWSL (nữ)
0-2
Racing Louisville (nữ)
21-05 06:00
Orlando Pride (nữ)
2-1
Washington Spirit (nữ)
21-05 06:00
North Carolina (nữ)
0-0
Angel City FC (nữ)
Ngày 03/08/2022
03-08 07:00
Racing Louisville (nữ)
1-1
OL Reign Reign (nữ)
Ngày 10/10/2020
10-10 04:00
Orlando Pride (nữ)
1-2
Houston Dash (nữ)
10-10 23:30
Sky Blue FC (w)
3-1
Chicago Red Stars (w)
Ngày 28/05/2023
28-05 07:00
Chicago Red Stars (nữ)
1-0
Orlando Pride (nữ)
28-05 02:30
OL Reign Reign (nữ)
4-1
Angel City FC (nữ)
28-05 07:00
Racing Louisville (nữ)
1-2
North Carolina (nữ)
Ngày 14/08/2022
14-08 07:00
North Carolina (nữ)
3-4
Kansas City NWSL (nữ)
14-08 09:30
San Diego Wave (nữ)
0-1
Orlando Pride (nữ)
Ngày 28/08/2022
28-08 06:30
Racing Louisville (nữ)
0-4
Chicago Red Stars (nữ)
28-08 09:30
Portland Thorns FC (nữ)
0-2
San Diego Wave (nữ)
28-08 07:30
Houston Dash (nữ)
2-2
Washington Spirit (nữ)
Ngày 09/05/2022
09-05 07:00
Angel City FC (nữ)
0-1
Orlando Pride (nữ)
09-05 05:00
OL Reign Reign (nữ)
2-2
Racing Louisville (nữ)
09-05 04:00
Kansas City NWSL (nữ)
0-2
Houston Dash (nữ)
Ngày 15/09/2022
15-09 06:00
North Carolina (nữ)
1-0
Angel City FC (nữ)
15-09 07:00
Chicago Red Stars (nữ)
4-0
Kansas City NWSL (nữ)
Ngày 06/09/2020
06-09 00:00
Washington Spirit (nữ)
1-2
Sky Blue FC (nữ)
Ngày 19/05/2022
19-05 06:00
North Carolina (nữ)
1-2
Orlando Pride (nữ)
19-05 09:00
Portland Thorns FC (nữ)
1-1
Washington Spirit (nữ)
19-05 06:30
Racing Louisville (nữ)
1-0
San Diego Wave (nữ)
Ngày 06/09/2021
06-09 03:10
Orlando Pride (nữ)
1-1
Houston Dash (nữ)
06-09 06:05
Kansas City NWSL (nữ)
0-0
North Carolina (nữ)
Ngày 27/03/2023
27-03 08:00
Angel City FC (nữ)
1-2
Gotham FC (nữ)
27-03 06:00
Houston Dash (nữ)
0-0
Racing Louisville (nữ)
27-03 04:00
Portland Thorns FC (nữ)
4-0
Orlando Pride (nữ)
27-03 03:00
Washington Spirit (nữ)
1-0
OL Reign Reign (nữ)
Ngày 27/09/2021
27-09 04:00
Washington Spirit (nữ)
2-1
Kansas City NWSL (nữ)
27-09 02:00
Racing Louisville (nữ)
0-4
Houston Dash (nữ)
27-09 06:00
OL Reign Reign (nữ)
3-0
Orlando Pride (nữ)
Ngày 10/10/2021
10-10 06:00
Orlando Pride (nữ)
2-3
Sky Blue FC (nữ)
10-10 06:30
Washington Spirit (nữ)
3-0
Racing Louisville (nữ)
Ngày 06/08/2022
06-08 09:30
Portland Thorns FC (nữ)
3-3
North Carolina (nữ)
06-08 07:00
Racing Louisville (nữ)
1-1
Washington Spirit (nữ)
Ngày 29/05/2023
29-05 04:00
Washington Spirit (nữ)
1-1
Gotham FC (nữ)
Ngày 15/08/2022
15-08 07:10
Angel City FC (nữ)
1-0
Chicago Red Stars (nữ)
15-08 02:00
OL Reign Reign (nữ)
4-1
Gotham FC (nữ)
Ngày 30/04/2022
30-04 09:30
Angel City FC (nữ)
2-1
North Carolina (nữ)
Ngày 30/08/2021
30-08 06:05
OL Reign Reign (nữ)
2-1
Portland Thorns FC (nữ)
30-08 06:35
Houston Dash (nữ)
1-0
Racing Louisville (nữ)
30-08 04:30
Sky Blue FC (nữ)
0-1
Orlando Pride (nữ)
30-08 04:05
Washington Spirit (nữ)
0-0
North Carolina (nữ)
Ngày 23/10/2021
23-10 07:00
Kansas City NWSL (nữ)
1-1
Sky Blue FC (nữ)
Ngày 14/10/2021
14-10 09:30
Portland Thorns FC (nữ)
1-1
OL Reign Reign (nữ)
14-10 07:00
Kansas City NWSL (nữ)
3-0
Houston Dash (nữ)
14-10 07:00
Chicago Red Stars (nữ)
1-0
Orlando Pride (nữ)
14-10 06:30
North Carolina (nữ)
1-2
Washington Spirit (nữ)
Ngày 11/10/2021
11-10 06:00
OL Reign Reign (nữ)
3-2
Chicago Red Stars (nữ)
11-10 04:00
Kansas City NWSL (nữ)
0-0
Portland Thorns FC (nữ)
11-10 06:00
Houston Dash (nữ)
4-1
North Carolina (nữ)
Ngày 08/05/2023
08-05 07:00
Angel City FC (nữ)
3-2
Kansas City NWSL (nữ)
08-05 05:00
Chicago Red Stars (nữ)
1-2
Gotham FC (nữ)
Ngày 18/07/2022
18-07 06:00
Kansas City NWSL (nữ)
1-0
OL Reign Reign (nữ)
18-07 04:00
Washington Spirit (nữ)
0-0
Orlando Pride (nữ)
Ngày 01/05/2022
01-05 07:00
Chicago Red Stars (nữ)
2-1
Racing Louisville (nữ)
01-05 05:00
Portland Thorns FC (nữ)
3-0
Kansas City NWSL (nữ)
Ngày 16/08/2021
16-08 05:50
North Carolina (nữ)
1-0
Chicago Red Stars (nữ)
16-08 04:00
Sky Blue FC (nữ)
1-1
Racing Louisville (nữ)
Ngày 08/11/2021
08-11 05:30
Washington Spirit (nữ)
0-0
North Carolina (nữ)
08-11 03:00
Chicago Red Stars (nữ)
1-0
Gotham FC (nữ)
Ngày 11/09/2021
11-09 07:35
Houston Dash (nữ)
1-1
Chicago Red Stars (nữ)
Ngày 29/10/2021
29-10 06:30
Racing Louisville (nữ)
1-1
Sky Blue FC (nữ)
Ngày 12/09/2020
12-09 22:59
Washington Spirit (nữ)
2-1
Chicago Red Stars (nữ)
Ngày 08/08/2022
08-08 06:00
Orlando Pride (nữ)
2-2
Angel City FC (nữ)
08-08 05:00
OL Reign Reign (nữ)
1-2
Houston Dash (nữ)
08-08 05:00
Chicago Red Stars (nữ)
2-0
Gotham FC (nữ)
08-08 04:00
San Diego Wave (nữ)
1-2
Kansas City NWSL (nữ)
Ngày 12/09/2021
12-09 06:00
Orlando Pride (nữ)
3-1
Racing Louisville (nữ)
Ngày 09/08/2021
09-08 05:00
Chicago Red Stars (nữ)
0-2
Orlando Pride (nữ)
09-08 02:00
Racing Louisville (nữ)
3-1
Kansas City NWSL (nữ)
Ngày 01/10/2020
01-10 09:00
Portland Thorns FC (nữ)
4-1
OL Reign Reign (nữ)
Ngày 13/05/2023
13-05 07:30
Houston Dash (nữ)
2-1
Portland Thorns FC (nữ)
13-05 06:30
Racing Louisville (nữ)
3-0
Chicago Red Stars (nữ)
Ngày 30/07/2022
30-07 07:00
Racing Louisville (nữ)
1-2
Portland Thorns FC (nữ)
30-07 06:35
North Carolina (nữ)
3-3
Washington Spirit (nữ)
Ngày 22/05/2023
22-05 05:00
OL Reign Reign (nữ)
1-4
Gotham FC (nữ)
22-05 04:00
Portland Thorns FC (nữ)
4-0
Chicago Red Stars (nữ)
Ngày 30/05/2021
30-05 06:30
Houston Dash (nữ)
2-1
Chicago Red Stars (nữ)
Ngày 19/08/2021
19-08 07:20
Racing Louisville (nữ)
1-1
Chicago Red Stars (nữ)
Ngày 13/09/2021
13-09 04:00
Washington Spirit (nữ)
0-3
OL Reign Reign (nữ)
13-09 02:00
North Carolina (nữ)
0-1
Portland Thorns FC (nữ)
Ngày 17/10/2021
17-10 09:00
OL Reign Reign (nữ)
0-2
Washington Spirit (nữ)
17-10 07:05
Chicago Red Stars (nữ)
2-1
Kansas City NWSL (nữ)
17-10 06:30
Racing Louisville (nữ)
3-1
Orlando Pride (nữ)
Ngày 22/05/2021
22-05 06:40
Racing Louisville (nữ)
2-0
Washington Spirit (nữ)
Ngày 05/07/2021
05-07 05:00
Orlando Pride (nữ)
0-2
North Carolina (nữ)
Ngày 31/05/2021
31-05 06:05
OL Reign Reign (nữ)
0-1
Washington Spirit (nữ)
31-05 05:00
Orlando Pride (nữ)
1-0
Kansas City NWSL (nữ)
31-05 02:00
Sky Blue FC (nữ)
0-1
Portland Thorns FC (nữ)
Ngày 24/07/2021
24-07 07:00
Kansas City NWSL (nữ)
0-0
North Carolina (nữ)
Ngày 08/08/2021
08-08 09:00
OL Reign Reign (nữ)
5-1
Houston Dash (nữ)
08-08 06:30
Washington Spirit (nữ)
0-1
Portland Thorns FC (nữ)
08-08 06:00
Sky Blue FC (nữ)
0-1
North Carolina (nữ)
Ngày 23/08/2021
23-08 03:05
Washington Spirit (nữ)
2-1
Orlando Pride (nữ)
Ngày 02/09/2021
02-09 07:10
Houston Dash (nữ)
0-1
OL Reign Reign (nữ)
Ngày 14/05/2023
14-05 09:00
Angel City FC (nữ)
0-1
Washington Spirit (nữ)
Ngày 23/05/2021
23-05 07:00
Chicago Red Stars (nữ)
0-0
Sky Blue FC (nữ)
23-05 06:00
North Carolina (nữ)
1-2
Orlando Pride (nữ)
Ngày 10/07/2021
10-07 06:00
Orlando Pride (nữ)
1-1
Racing Louisville (nữ)
Ngày 25/07/2021
25-07 07:35
Houston Dash (nữ)
0-1
Portland Thorns FC (nữ)
25-07 06:00
Orlando Pride (nữ)
0-2
OL Reign Reign (nữ)
Ngày 16/05/2021
16-05 06:00
Sky Blue FC (nữ)
1-0
Houston Dash (nữ)
16-05 04:00
Racing Louisville (nữ)
0-0
Kansas City NWSL (nữ)
16-05 09:05
OL Reign Reign (nữ)
0-0
North Carolina (nữ)
Ngày 22/08/2021
22-08 09:00
OL Reign Reign (nữ)
3-2
Sky Blue FC (nữ)
22-08 06:00
North Carolina (nữ)
4-0
Kansas City NWSL (nữ)
Ngày 05/09/2021
05-09 06:35
Racing Louisville (nữ)
1-1
OL Reign Reign (nữ)
05-09 06:00
Sky Blue FC (nữ)
0-0
Chicago Red Stars (nữ)
Ngày 26/09/2021
26-09 07:00
Chicago Red Stars (nữ)
2-1
Portland Thorns FC (nữ)
26-09 02:00
Sky Blue FC (nữ)
3-1
North Carolina (nữ)
Ngày 07/10/2021
07-10 09:00
Portland Thorns FC (nữ)
2-3
Houston Dash (nữ)
07-10 06:30
North Carolina (nữ)
3-1
Racing Louisville (nữ)
07-10 06:10
Sky Blue FC (nữ)
0-0
Washington Spirit (nữ)
Ngày 11/07/2021
11-07 06:00
Washington Spirit (nữ)
2-0
North Carolina (nữ)
Ngày 18/10/2021
18-10 06:00
Houston Dash (nữ)
0-1
Portland Thorns FC (nữ)
18-10 01:00
North Carolina (nữ)
0-3
Sky Blue FC (nữ)
Ngày 24/05/2021
24-05 06:10
Houston Dash (nữ)
2-2
Kansas City NWSL (nữ)
24-05 05:10
Portland Thorns FC (nữ)
1-2
OL Reign Reign (nữ)
Ngày 18/10/2020
18-10 03:00
Orlando Pride (w)
3-3
North Carolina (w)
18-10 07:00
OL Reign Reign (w)
2-0
Utah Royals (w)
Ngày 26/07/2021
26-07 04:00
Sky Blue FC (nữ)
2-1
Chicago Red Stars (nữ)
26-07 06:35
Racing Louisville (nữ)
0-2
Washington Spirit (nữ)
Ngày 29/08/2022
29-08 04:00
Gotham FC (nữ)
1-3
Angel City FC (nữ)
29-08 06:00
Kansas City NWSL (nữ)
3-2
North Carolina (nữ)
Ngày 23/05/2022
23-05 06:00
Orlando Pride (nữ)
2-4
Chicago Red Stars (nữ)
23-05 04:00
Gotham FC (nữ)
0-1
Racing Louisville (nữ)
23-05 01:00
North Carolina (nữ)
0-1
San Diego Wave (nữ)
23-05 05:05
OL Reign Reign (nữ)
0-0
Washington Spirit (nữ)
Ngày 23/06/2021
23-06 09:05
OL Reign Reign (nữ)
2-0
Chicago Red Stars (nữ)
Ngày 25/08/2022
25-08 06:05
North Carolina (nữ)
3-1
Portland Thorns FC (nữ)
Ngày 14/08/2021
14-08 07:30
Houston Dash (nữ)
2-2
Washington Spirit (nữ)
Ngày 26/08/2021
26-08 07:10
Kansas City NWSL (nữ)
2-1
Racing Louisville (nữ)
26-08 09:40
Portland Thorns FC (nữ)
2-1
Sky Blue FC (nữ)
Ngày 21/11/2021
21-11 00:00
Washington Spirit (nữ)
1-1
Chicago Red Stars (nữ)
Ngày 22/09/2022
22-09 09:00
Portland Thorns FC (nữ)
3-0
Racing Louisville (nữ)
22-09 06:00
Orlando Pride (nữ)
0-3
North Carolina (nữ)
22-09 06:00
Gotham FC (nữ)
0-1
OL Reign Reign (nữ)
22-09 09:30
Angel City FC (nữ)
2-1
Washington Spirit (nữ)
Ngày 29/05/2022
29-05 07:00
Chicago Red Stars (nữ)
2-2
Portland Thorns FC (nữ)
Ngày 02/10/2022
02-10 06:00
Washington Spirit (nữ)
1-2
Houston Dash (nữ)
02-10 05:00
Gotham FC (nữ)
3-3
Portland Thorns FC (nữ)
02-10 09:00
OL Reign Reign (nữ)
3-0
Orlando Pride (nữ)
02-10 06:30
Racing Louisville (nữ)
1-0
Kansas City NWSL (nữ)
Ngày 05/06/2022
05-06 06:00
Gotham FC (nữ)
1-0
Washington Spirit (nữ)
05-06 02:00
Chicago Red Stars (nữ)
1-0
OL Reign Reign (nữ)
05-06 07:35
Kansas City NWSL (nữ)
2-2
San Diego Wave (nữ)
05-06 07:05
Racing Louisville (nữ)
0-3
North Carolina (nữ)
Ngày 15/04/2023
15-04 09:30
Portland Thorns FC (nữ)
1-1
Houston Dash (nữ)
Ngày 18/06/2022
18-06 06:30
Washington Spirit (nữ)
2-2
Racing Louisville (nữ)
Ngày 24/04/2023
24-04 07:00
Angel City FC (nữ)
0-2
San Diego Wave (nữ)
24-04 04:00
Kansas City NWSL (nữ)
2-0
Orlando Pride (nữ)
Ngày 27/09/2020
27-09 07:30
Houston Dash (nữ)
3-1
Orlando Pride (nữ)
27-09 02:30
Utah Royals (nữ)
2-2
OL Reign Reign (nữ)
27-09 00:00
Chicago Red Stars (nữ)
1-1
Washington Spirit (nữ)
Ngày 04/07/2022
04-07 04:05
San Diego Wave (nữ)
2-1
Washington Spirit (nữ)
04-07 07:10
Orlando Pride (nữ)
2-2
Racing Louisville (nữ)
Ngày 17/09/2022
17-09 06:30
Racing Louisville (nữ)
2-0
Orlando Pride (nữ)
Ngày 30/05/2022
30-05 07:10
Angel City FC (nữ)
0-1
Gotham FC (nữ)
30-05 06:00
Houston Dash (nữ)
1-1
North Carolina (nữ)
30-05 02:00
OL Reign Reign (nữ)
1-0
San Diego Wave (nữ)
Ngày 16/04/2023
16-04 09:00
OL Reign Reign (nữ)
1-0
San Diego Wave (nữ)
16-04 09:10
Angel City FC (nữ)
2-2
Racing Louisville (nữ)
16-04 07:00
Chicago Red Stars (nữ)
4-2
Kansas City NWSL (nữ)
16-04 06:00
Orlando Pride (nữ)
0-2
Gotham FC (nữ)
16-04 06:00
North Carolina (nữ)
1-2
Washington Spirit (nữ)
Ngày 19/06/2022
19-06 09:00
OL Reign Reign (nữ)
1-0
Angel City FC (nữ)
19-06 07:35
Kansas City NWSL (nữ)
2-2
Chicago Red Stars (nữ)
Ngày 18/09/2022
18-09 09:00
San Diego Wave (nữ)
1-0
Angel City FC (nữ)
18-09 07:00
Chicago Red Stars (nữ)
0-1
Houston Dash (nữ)
18-09 06:30
North Carolina (nữ)
1-2
OL Reign Reign (nữ)
18-09 06:00
Washington Spirit (nữ)
2-0
Gotham FC (nữ)
Ngày 22/05/2022
22-05 09:40
Angel City FC (nữ)
1-0
Kansas City NWSL (nữ)
22-05 05:00
Portland Thorns FC (nữ)
0-2
Houston Dash (nữ)
Ngày 25/09/2022
25-09 06:00
North Carolina (nữ)
3-0
Gotham FC (nữ)
25-09 07:30
Houston Dash (nữ)
0-2
OL Reign Reign (nữ)
Ngày 03/10/2022
03-10 05:00
Chicago Red Stars (nữ)
2-0
Angel City FC (nữ)
Ngày 09/06/2022
09-06 07:00
Chicago Red Stars (nữ)
0-0
Washington Spirit (nữ)
09-06 09:00
San Diego Wave (nữ)
2-2
Portland Thorns FC (nữ)
Ngày 29/04/2023
29-04 07:30
Houston Dash (nữ)
0-1
North Carolina (nữ)
Ngày 09/07/2022
09-07 07:05
Racing Louisville (nữ)
1-2
Gotham FC (nữ)
09-07 06:00
Orlando Pride (nữ)
1-0
Houston Dash (nữ)
Ngày 18/08/2022
18-08 07:35
Houston Dash (nữ)
2-1
Gotham FC (nữ)
Ngày 05/05/2022
05-05 07:00
OL Reign Reign (nữ)
0-0
Washington Spirit (nữ)
05-05 07:30
Kansas City NWSL (nữ)
1-2
North Carolina (nữ)
Ngày 14/05/2022
14-05 09:35
Portland Thorns FC (nữ)
0-0
OL Reign Reign (nữ)
Ngày 26/09/2022
26-09 07:10
Angel City FC (nữ)
1-3
Racing Louisville (nữ)
26-09 06:00
Orlando Pride (nữ)
2-2
San Diego Wave (nữ)
26-09 03:00
Portland Thorns FC (nữ)
3-0
Chicago Red Stars (nữ)
26-09 04:00
Kansas City NWSL (nữ)
3-0
Washington Spirit (nữ)
Ngày 12/06/2022
12-06 07:30
Kansas City NWSL (nữ)
1-0
Gotham FC (nữ)
12-06 07:00
Racing Louisville (nữ)
2-3
Angel City FC (nữ)
12-06 06:00
Washington Spirit (nữ)
2-3
North Carolina (nữ)
Ngày 21/09/2020
21-09 02:00
Portland Thorns FC (nữ)
3-0
Utah Royals (nữ)
21-09 00:00
Chicago Red Stars (nữ)
4-1
Sky Blue FC (nữ)
Ngày 20/06/2022
20-06 04:00
North Carolina (nữ)
3-4
Houston Dash (nữ)
20-06 03:00
Gotham FC (nữ)
0-3
San Diego Wave (nữ)
20-06 02:00
Portland Thorns FC (nữ)
6-0
Orlando Pride (nữ)
Ngày 30/04/2023
30-04 09:30
Portland Thorns FC (nữ)
3-3
Angel City FC (nữ)
30-04 09:10
San Diego Wave (nữ)
1-3
Orlando Pride (nữ)
30-04 07:00
Chicago Red Stars (nữ)
1-1
Washington Spirit (nữ)
30-04 06:30
Racing Louisville (nữ)
2-2
OL Reign Reign (nữ)
Ngày 20/08/2022
20-08 07:05
Kansas City NWSL (nữ)
1-1
Angel City FC (nữ)
Ngày 02/05/2022
02-05 06:00
Orlando Pride (nữ)
0-3
Gotham FC (nữ)
02-05 06:00
Houston Dash (nữ)
0-1
San Diego Wave (nữ)
02-05 04:00
Washington Spirit (nữ)
2-1
OL Reign Reign (nữ)
Ngày 10/09/2022
10-09 09:05
OL Reign Reign (nữ)
2-2
Chicago Red Stars (nữ)
10-09 06:00
Orlando Pride (nữ)
0-2
Portland Thorns FC (nữ)
Ngày 15/05/2022
15-05 07:00
Racing Louisville (nữ)
1-1
Houston Dash (nữ)
15-05 05:30
Orlando Pride (nữ)
2-2
Kansas City NWSL (nữ)
Ngày 31/05/2022
31-05 02:00
Kansas City NWSL (nữ)
1-0
Racing Louisville (nữ)
Ngày 01/04/2023
01-04 23:35
Kansas City NWSL (nữ)
1-4
Portland Thorns FC (nữ)
Ngày 10/07/2022
10-07 09:30
Angel City FC (nữ)
2-1
San Diego Wave (nữ)
Ngày 21/08/2022
21-08 09:00
San Diego Wave (nữ)
3-1
Houston Dash (nữ)
21-08 06:00
North Carolina (nữ)
4-0
Chicago Red Stars (nữ)
21-08 06:00
Gotham FC (nữ)
1-2
Orlando Pride (nữ)
Ngày 05/09/2022
05-09 04:00
Gotham FC (nữ)
0-1
North Carolina (nữ)
Ngày 02/06/2022
02-06 06:35
Washington Spirit (nữ)
1-1
Chicago Red Stars (nữ)
Ngày 02/04/2023
02-04 09:00
San Diego Wave (nữ)
3-1
North Carolina (nữ)
02-04 08:10
Gotham FC (nữ)
0-2
OL Reign Reign (nữ)
02-04 02:00
Racing Louisville (nữ)
2-2
Washington Spirit (nữ)
02-04 01:00
Chicago Red Stars (nữ)
1-2
Houston Dash (nữ)
Ngày 11/07/2022
11-07 05:05
OL Reign Reign (nữ)
2-2
Portland Thorns FC (nữ)
11-07 05:05
Chicago Red Stars (nữ)
2-2
North Carolina (nữ)
11-07 04:05
Washington Spirit (nữ)
0-1
Kansas City NWSL (nữ)
Ngày 31/07/2022
31-07 09:35
Angel City FC (nữ)
2-3
OL Reign Reign (nữ)
31-07 07:00
Chicago Red Stars (nữ)
0-1
San Diego Wave (nữ)
Ngày 05/10/2020
05-10 06:00
Houston Dash (nữ)
4-1
North Carolina (nữ)
Ngày 27/05/2023
27-05 09:00
San Diego Wave (nữ)
1-1
Portland Thorns FC (nữ)
27-05 07:00
Kansas City NWSL (nữ)
0-2
Houston Dash (nữ)
Ngày 11/09/2022
11-09 06:00
North Carolina (nữ)
5-1
Racing Louisville (nữ)
11-09 00:00
Washington Spirit (nữ)
4-3
San Diego Wave (nữ)
Ngày 19/09/2022
19-09 04:00
Kansas City NWSL (nữ)
1-1
Portland Thorns FC (nữ)
Ngày 04/06/2022
04-06 09:35
Portland Thorns FC (nữ)
3-0
Angel City FC (nữ)
04-06 07:35
Houston Dash (nữ)
5-0
Orlando Pride (nữ)
Ngày 13/09/2020
13-09 02:30
North Carolina (nữ)
4-3
Houston Dash (nữ)
Ngày 13/06/2022
13-06 06:10
Houston Dash (nữ)
0-4
Portland Thorns FC (nữ)
13-06 05:05
Chicago Red Stars (nữ)
1-0
Orlando Pride (nữ)
13-06 04:05
San Diego Wave (nữ)
1-1
OL Reign Reign (nữ)
Ngày 23/04/2023
23-04 09:30
Portland Thorns FC (nữ)
2-0
Racing Louisville (nữ)
23-04 06:30
Gotham FC (nữ)
1-0
North Carolina (nữ)
23-04 06:00
Washington Spirit (nữ)
0-0
Houston Dash (nữ)
23-04 02:30
OL Reign Reign (nữ)
5-2
Chicago Red Stars (nữ)
Ngày 02/07/2022
02-07 09:30
Angel City FC (nữ)
1-1
Portland Thorns FC (nữ)
02-07 09:00
OL Reign Reign (nữ)
2-0
North Carolina (nữ)
02-07 07:30
Houston Dash (nữ)
1-2
Kansas City NWSL (nữ)
Ngày 15/05/2023
15-05 05:00
Kansas City NWSL (nữ)
0-2
San Diego Wave (nữ)
15-05 04:30
Gotham FC (nữ)
0-0
Orlando Pride (nữ)
15-05 02:00
North Carolina (nữ)
1-0
OL Reign Reign (nữ)
Ngày 11/08/2022
11-08 07:30
Washington Spirit (nữ)
1-2
Portland Thorns FC (nữ)
Ngày 11/10/2020
11-10 07:00
OL Reign Reign (w)
1-2
Portland Thorns FC (w)
Ngày 16/05/2022
16-05 04:00
Washington Spirit (nữ)
0-1
Angel City FC (nữ)
16-05 04:00
San Diego Wave (nữ)
2-1
Chicago Red Stars (nữ)
Ngày 01/10/2022
01-10 09:00
San Diego Wave (nữ)
0-0
North Carolina (nữ)
Ngày 01/05/2023
01-05 05:00
Kansas City NWSL (nữ)
2-0
Gotham FC (nữ)
Ngày 04/10/2020
04-10 09:00
Utah Royals (nữ)
1-1
Portland Thorns FC (nữ)
Ngày 01/08/2022
01-08 06:05
Kansas City NWSL (nữ)
2-2
Orlando Pride (nữ)
01-08 04:05
Gotham FC (nữ)
2-4
Houston Dash (nữ)
Ngày 13/08/2022
13-08 07:30
Houston Dash (nữ)
0-0
Racing Louisville (nữ)
Ngày 27/08/2022
27-08 06:35
Orlando Pride (nữ)
1-2
OL Reign Reign (nữ)
Ngày 12/09/2022
12-09 06:00
Houston Dash (nữ)
1-1
Angel City FC (nữ)
12-09 05:00
Gotham FC (nữ)
0-1
Kansas City NWSL (nữ)
Ngày 26/05/2022
26-05 09:00
OL Reign Reign (nữ)
1-0
Kansas City NWSL (nữ)
Ngày 26/03/2023
26-03 09:10
San Diego Wave (nữ)
3-2
Chicago Red Stars (nữ)
26-03 01:10
North Carolina (nữ)
1-0
Kansas City NWSL (nữ)
Ngày 20/09/2020
20-09 00:00
North Carolina (nữ)
0-0
Orlando Pride (nữ)
Ngày 08/05/2022
08-05 09:00
San Diego Wave (nữ)
4-0
Gotham FC (nữ)
Ngày 28/05/2022
28-05 06:00
Orlando Pride (nữ)
2-2
Washington Spirit (nữ)
Ngày 03/04/2023
03-04 04:30
Orlando Pride (nữ)
1-2
Angel City FC (nữ)
Ngày 30/10/2021
30-10 06:00
Orlando Pride (nữ)
0-1
Chicago Red Stars (nữ)
Ngày 03/10/2020
03-10 23:30
Sky Blue FC (nữ)
0-1
Washington Spirit (nữ)
Ngày 08/06/2022
08-06 09:00
Angel City FC (nữ)
0-0
Houston Dash (nữ)
Ngày 03/07/2022
03-07 06:05
Gotham FC (nữ)
0-3
Chicago Red Stars (nữ)
Ngày 16/07/2022
16-07 09:05
San Diego Wave (nữ)
0-0
Racing Louisville (nữ)
Kết quả Nữ Mỹ tối hôm qua, kết quả bóng đá hôm nay Nữ Mỹ màu bóng 2023 được cập nhật chính xác nhất. KQBĐ Nữ Mỹ theo thời gian thực ngay tại bongdatoancau.com