Kqbd VĐQG Hàn Quốc nữ hôm nay

Kết quả bóng đá

Bộ lọc tìm kiếm
Chọn giải đấu
Chọn Quốc gia
Tỷ lệ
Chỉ hiển thị trận đấu có Tỷ lệ
setting
Cài Đặt
Thứ tự trận đấu
Thời gian
Giải đấu
Hiển thị TL
Hiển thị trang
Thông báo
Tất cả
Đã yêu thích
Chuông bàn thắng mới
Âm thanh đội nhà
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Âm thanh đội khách
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Báo thẻ có thẻ
Mũi giờ
Loại TL kèo
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ
Kết quả VĐQG Hàn Quốc nữ
Kết quả VĐQG Hàn Quốc nữ (40)
#
Ngày 25/11
12:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
Hyundai Steel Red Angels Nữ Hyundai Steel Red Angels Nữ
Suwon FMC Nữ Suwon FMC Nữ
HT 4 0
FT 6 2
# 0 0
   
   
   
Ngày 19/11
12:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
Suwon FMC Nữ Suwon FMC Nữ
Hyundai Steel Red Angels Nữ Hyundai Steel Red Angels Nữ
HT 0 1
FT 3 1
# 0 0
   
   
   
Ngày 11/11
12:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
KSPO FC Nữ KSPO FC Nữ
Suwon FMC Nữ Suwon FMC Nữ
HT 0 1
FT 1 1
# 0 0
   
   
   
Ngày 03/09
15:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
Sejong Gumi Sportstoto (w) Sejong Gumi Sportstoto (w)
Changnyeong (w) Changnyeong (w)
HT 1 0
FT 1 1
# 0 0
   
   
   
Ngày 29/08
17:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
Gyeongju FC (w) Gyeongju FC (w)
Boeun Sangmu (w) Boeun Sangmu (w)
HT 1 1
FT 2 2
# 0 0
   
   
   
17:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
Suwon FMC (w) Suwon FMC (w)
KSPO FC (w) KSPO FC (w)
HT 2 1
FT 2 2
# 0 0
   
   
   
17:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
Hyundai Steel Red Angels (w) Hyundai Steel Red Angels (w)
Seoul Amazones (w) Seoul Amazones (w)
HT 1 0
FT 6 0
# 0 0
   
   
   
Ngày 25/08
17:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
Changnyeong (w) Changnyeong (w)
Suwon FMC (w) Suwon FMC (w)
HT 0 4
FT 0 4
# 0 0
   
   
   
17:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
Seoul Amazones (w) Seoul Amazones (w)
Sejong Gumi Sportstoto (w) Sejong Gumi Sportstoto (w)
HT 0 1
FT 0 1
# 0 0
   
   
   
17:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
Gyeongju FC (w) Gyeongju FC (w)
Hyundai Steel Red Angels (w) Hyundai Steel Red Angels (w)
HT 0 2
FT 0 3
# 0 0
   
   
   
15:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
Boeun Sangmu (w) Boeun Sangmu (w)
KSPO FC (w) KSPO FC (w)
HT 1 0
FT 2 0
# 0 0
   
   
   
Ngày 22/08
17:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
Suwon FMC (w) Suwon FMC (w)
Seoul Amazones (w) Seoul Amazones (w)
HT 4 0
FT 6 2
# 0 0
   
   
   
17:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
KSPO FC (w) KSPO FC (w)
Gyeongju FC (w) Gyeongju FC (w)
HT 2 1
FT 3 2
# 0 0
   
   
   
17:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
Changnyeong (w) Changnyeong (w)
Boeun Sangmu (w) Boeun Sangmu (w)
HT 1 0
FT 1 0
# 0 0
   
   
   
17:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
Hyundai Steel Red Angels (w) Hyundai Steel Red Angels (w)
Sejong Gumi Sportstoto (w) Sejong Gumi Sportstoto (w)
HT 0 0
FT 1 0
# 0 0
   
   
   
Ngày 16/06
17:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
Suwon FMC (w) Suwon FMC (w)
Sejong Gumi Sportstoto (w) Sejong Gumi Sportstoto (w)
HT 1 0
FT 2 1
# 0 0
   
   
   
17:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
KSPO FC (w) KSPO FC (w)
Hyundai Steel Red Angels (w) Hyundai Steel Red Angels (w)
HT 0 0
FT 0 0
# 0 0
   
   
   
17:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
Gyeongju FC (w) Gyeongju FC (w)
Changnyeong (w) Changnyeong (w)
HT 0 0
FT 3 0
# 0 0
   
   
   
14:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
Boeun Sangmu (w) Boeun Sangmu (w)
Seoul Amazones (w) Seoul Amazones (w)
HT 2 0
FT 2 1
# 0 0
   
   
   
Ngày 13/06
17:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
Gyeongju FC (w) Gyeongju FC (w)
Seoul Amazones (w) Seoul Amazones (w)
HT 0 0
FT 0 0
# 0 0
   
   
   
17:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
Hyundai Steel Red Angels (w) Hyundai Steel Red Angels (w)
Suwon FMC (w) Suwon FMC (w)
HT 0 0
FT 1 2
# 0 0
   
   
   
17:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
Changnyeong (w) Changnyeong (w)
KSPO FC (w) KSPO FC (w)
HT 0 1
FT 0 1
# 0 0
   
   
   
14:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
Boeun Sangmu (w) Boeun Sangmu (w)
Sejong Gumi Sportstoto (w) Sejong Gumi Sportstoto (w)
HT 0 0
FT 0 3
# 0 0
   
   
   
Ngày 09/06
17:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
Hyundai Steel Red Angels (w) Hyundai Steel Red Angels (w)
Changnyeong (w) Changnyeong (w)
HT 0 0
FT 2 0
# 0 0
   
   
   
17:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
KSPO FC (w) KSPO FC (w)
Seoul Amazones (w) Seoul Amazones (w)
HT 0 0
FT 1 0
# 0 0
   
   
   
17:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
Suwon FMC (w) Suwon FMC (w)
Boeun Sangmu (w) Boeun Sangmu (w)
HT 1 0
FT 1 0
# 0 0
   
   
   
14:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
Sejong Gumi Sportstoto (w) Sejong Gumi Sportstoto (w)
Gyeongju FC (w) Gyeongju FC (w)
HT 0 1
FT 0 1
# 0 0
   
   
   
Ngày 06/06
12:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
Sejong Gumi Sportstoto (w) Sejong Gumi Sportstoto (w)
KSPO FC (w) KSPO FC (w)
HT 1 0
FT 1 1
# 0 0
   
   
   
12:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
Gyeongju FC (w) Gyeongju FC (w)
Suwon FMC (w) Suwon FMC (w)
HT 1 0
FT 1 0
# 0 0
   
   
   
12:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
Hyundai Steel Red Angels (w) Hyundai Steel Red Angels (w)
Boeun Sangmu (w) Boeun Sangmu (w)
HT 0 0
FT 1 0
# 0 0
   
   
   
12:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
Seoul Amazones (w) Seoul Amazones (w)
Changnyeong (w) Changnyeong (w)
HT 1 1
FT 2 2
# 0 0
   
   
   
Ngày 02/06
17:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
Gyeongju FC (nữ) Gyeongju FC (nữ)
Boeun Sangmu (nữ) Boeun Sangmu (nữ)
HT 2 0
FT 3 0
# 0 0
   
   
   
17:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
Seoul Amazones (w) Seoul Amazones (w)
Hyundai Steel Red Angels (w) Hyundai Steel Red Angels (w)
HT 0 0
FT 0 2
# 0 0
   
   
   
17:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
Changnyeong (w) Changnyeong (w)
Sejong Gumi Sportstoto (w) Sejong Gumi Sportstoto (w)
HT 0 1
FT 0 2
# 0 0
   
   
   
17:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
Suwon FMC (w) Suwon FMC (w)
KSPO FC (w) KSPO FC (w)
HT 1 1
FT 1 2
# 0 0
   
   
   
Ngày 26/05
17:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
KSPO FC (w) KSPO FC (w)
Boeun Sangmu (w) Boeun Sangmu (w)
HT 2 1
FT 3 2
# 0 0
   
   
   
17:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
Suwon FMC (w) Suwon FMC (w)
Changnyeong (w) Changnyeong (w)
HT 1 1
FT 1 1
# 0 0
   
   
   
17:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
Hyundai Steel Red Angels (w) Hyundai Steel Red Angels (w)
Gyeongju FC (w) Gyeongju FC (w)
HT 0 0
FT 1 1
# 0 0
   
   
   
14:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
Sejong Gumi Sportstoto (w) Sejong Gumi Sportstoto (w)
Seoul Amazones (w) Seoul Amazones (w)
HT 1 3
FT 1 3
# 0 0
   
   
   
Ngày 19/05
17:00 VĐQG Hàn Quốc nữ
Seoul Amazones (w) Seoul Amazones (w)
Suwon FMC (w) Suwon FMC (w)
HT 2 0
FT 2 0
# 0 0
   
   
   
Giờ/Giải
Chủ/Khách
Thẻ
Số liệu
Tỷ lệ

Kết quả Hàn Quốc hôm nay được cập nhật đầy đủ nhất tại https://Bongdatoancau.com/ket-qua-bong-da . Tất cả các trận đấu thuộc giải VĐQG Hàn Quốc nữ đều được cập nhật tại chuyên mục kết quả bóng đá Hàn Quốc nhanh nhất và chính xác nhất.

Kết quả các đội bóng sẽ được cập nhật theo thời gian thực.

Kết quả bóng đá VĐQG Hàn Quốc nữ 03/12/2023 Vòng 0 sẽ được cấp nhật nhanh nhất.